De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

Activiteit van 13.05.2018

De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij nodigen u uit

op een bus uitstap naar Namen voor een rondleiding in


 het museum Félicien Rops  en de tentoonstelling

« Pornocratès in al zijn staten »


op zondag 13 Mei 2018Afspraak om 9h00 stipt op de parking Delta, Jules Cockx straat te Oudergem,

voor het vertrek met de bus.
Het bezoek wordt gevolgd door een lunch in de gebouwen van de Tempel

van de Wodon Straat in Namne


Reis per bus + rondleiding + lunch : 60,00 € per persoon (30,00 €

voor kinderen van minder dan 12 jaar)Deze activiteit is voor iedereen toegankelijkReservering door inschrijving op info@amis-mbfm.be en voorafbetaling

op rekening BE52 3631 4133 5609 van de Vrienden van het Museum.


NIEUW : koop uw kaartjes rechtstreeks op onze online ticketing.Afsluiting van de inschrijvingen op 20 April 2018Terugkeer van de bus gepland op de Delta-parking rond 16.00 uur.


De opbrengst van deze activiteit wordt teruggestort aan de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij. Wij danken onze partner « Sambre et Meuse » voor de bezetting van de lokalen vin de Wodon straat.


Illustratie onder © « Le Musée Félicien Rops ».

Onze online ticketing...