De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

CONCERT  JAZZ


Zondag 25/10/2015 à 15h


Temple moyen / Middentempel
Lakenestraat, 79, rue de Laeken
1000 Bruxelles/Brussel

JAZZ SEXTET

Jazz voor allen
Le jazz pour tous

Prix d'entrée :
Amis en ordre de cotisation : 10 €
Autres : 15 €
Réservation définitive après paiement sur le compte des Amis :
BE52 3631 4133 5609

Inkom:
Leden van de Vrienden : 10 €
Anderen : 15 €
enkel definitief na betaling op
rekening nr.
BE52 3631 4133 5609Activiteit van 25.10.2015