De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

Activiteit van 28.04.2018

De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

nodigen u uit op het conferentie-concert


Op zaterdag 28 april 2018 om 17u00OPGELET! Deze gebeurtenis grijpt niet plaats in het Museum maar in de Middentempel, Lakensestraat, 79, 1000 Brussel« Jazz en gangsters »


Gepresenteerd door de vijf muzikanten van de groep

« Jammy Jazz Company »

 


De conferentie, geïllustreerd door de presentatie van de grote jazznormen, ontwikkelt een vaak verborgen en onbekend aspect van de jazzgeschiedenis. Zij zal de geslaagde band aanhalen tussen de eerste jazzmuzikanten en de criminele onderwereld actief in New Orleans, Chicago en New York.


Wat zou er inderdaad geworden zijn van een aantal grote jazzmuzikanten zonder de gangsters die hen in dienst namen tijdens de drooglegging? Deze Joodse of Siciliaanse gangsters en mecenassen waren niet verblind door de racistische vooroordelen van die tijd, hebben bescherming en werkzekerheid verzekerd voor deze artiesten, waardoor de oprichting van gerenommeerde orkesten mogelijk werd en een nieuwe muziekstijl werd ontwikkeld.

Dit conferentie-concert wordt gevolgd door een vriendschapsdronk

Dit evenement is voor iedereen toegankelijkPrijs : 20 € p.p. (15 € voor de leden van de Vrienden die hunlidmaatschap betaald hebben)

Reservering uitsluitend door inschrijving op info@vrienden-bmvm.be en voorafbetaling op rekening BE52 3631 4133 5609 van de Vrienden van het Museum.De opbrengst van dit conferentie-concert zal worden gedoneerd aan

het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij.La conférence sera suivie d’un débat sur l’ouverture aux études de genre, dont l’objectif est de répondre aux idées préconçues, telles que la négation des différences biologiques, les rapports sociaux de sexe, la limitation de la problématique aux communautés homosexuelles… Ce débat sera animé par Madame Valérie PIETTE professeure de l'Université Libre de Bruxelles, présidente du groupe de travail du master interuniversitaire en étude de genre (2017-2017, six universités francophones de Belgique.


Prix : 20,00 € p.p. (15,00 € pour les membres de l’asbl en ordre de cotisation).

Inscription par prépaiement sur le compte BE52 3631 4133 5609 des

« Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie » - Inscrivez-vous sur info@amis-mbfm.be

La conférence est ouverte à tout le monde et sera suivie d’un drink.Concert et apéritif : 25 € p.p. (20 € pour les membres en ordre de cotisation)
Dîner (3 couverts) : 27 € p.p. (vin compris)

Ce concert est ouvert à tout le monde !

Réservation uniquement par inscription sur info@amis-mbfm.be et par prépaiement sur le compte BE52 3631 4133 5609


Les profits du concert sont reversés au Musée Belge de la Franc-Maçonnerie.
Nous remercions nos sponsors : Les Gérants Philanthropes asbl, La Table du Persil


Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie, asbl ;

info@amis-mbfm.be ; www.amis-mbfm.be ;  "Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie"
 
   


Ik schrijf me in...