De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

Acquisition d’une pièce par le

Musée Belge de la Franc-Maçonnerie


Beste Vriendinnen, Beste Vrienden,


Dankzij de giften van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij in het jaar 2017 (in totaal 10.000,00 €), heeft het Museum een uitzonderlijk museumstuk kunnen aankopen.


Het gaat om een kopie van een bronzen standbeeld van de beeldhouwer Jacques Marin (1877-1950), getiteld "Vers la Lumière" (Op weg naar het Licht) of "L’Apprenti maçon" (De Leerling metselaar), gedateerd van 1925 (28,7 cm hoogte).


Jacques Marin, symbolistische beeldhouwer, was lid van de Loge "Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis" in Brussel. Momenteel wordt een gips exemplaar van dit standbeeld, in bewaring gegeven door voornoemde Loge aan het Museum, geëxposeerd onder de glazen koepel. Dit stuk werd door een antiquair-expert in Luik verkocht voor een bedrag van 5.000,00 €.


U vindt er hieronder enkele foto's van.


Dit bronzen stuk bevindt zich momenteel in de reserves van het Museum om te worden geïnventariseerd en om de beste oplossing te zoeken teneinde het te beschermen en zo goed mogelijk te laten uitkomen in onze permanente tentoonstelling.


Wij danken u voor uw deelname aan onze inspanningen voor bescherming van ons maçonniek patrimonium.


Beste Vriendinnen, Beste Vrienden, met onze zeer warme vriendschap.