De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

Statutair is het doel van onze VZW «om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te ondersteunen en bij te dragen tot haar uitstraling en om het in dat verband morele en materiële steun te verlenen». Word Vriend(in) van het museum en help ons om de waarden en de idealen van de vrijmetselarij in de maatschappij te verspreiden.  

Het lidgeld voor «De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij» is jaarlijks.  Gelieve de gewenste categorie aan te duiden in de tabel hieronder.Lid categorie

Bedrag

Voordelen

Alleenstaande

30 €

Gratis jaarlijks toegang tot het museum.

Koppel

35 €

Mecenas

(partner gratis)

150 €

  • Gratis jaarlijks toegang tot het museum;
  • Vermindering van 50 % voor speciale activiteiten (concerten, conferenties...).

Sponsor

(partner gratis)

300 €

en meer

Zoals hierboven + recht om de naam van de maatschappij (of van de persoon) vermeld te zien op een speciaal bord aan de ingang van het museum.  

Lid worden

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Via dit inschrijvingsformulier, vraag ik officiëel om gewoon lid van “De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij” te worden.


Buiten de bijdrage aan de Vrienden van het Museum geeft elke gift van 40,00 € of meer die u in 2017 stort op de rekening van het museum (rekening nummer BE85 3100 9386 8606 van het “Belgisch Museum van de Vrijmetselarij”, Lakensestraat 75, te 1000 Brussel) u recht op de fiscale aftrekbaarheid.


 

 

De jaarlijkse bijdrage kan gestort worden op rekening nr. BE52 3631 4133 5609 van “De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij”, Lakensestraat, 75, 1000 Brussel.


* Verplicht.

E-mail *

Gemeente/Stad*

Straat, N°/Bus *

Postcode *

Telefoon/GSM *

Lidgeld € *

Datum *