De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

De vereniging «Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij» werd in september 2014 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk. Haar doel is het museum te steunen en bij te dragen tot de uitstraling ervan. In het museum zelf zijn alle strekkingen van de Belgische Vrijmetselarij vertegenwoordigd. Het Museum heeft onder meer tot doel de maçonnieke aanpak voor iedereen begrijpelijk te maken.


Sommige van onze leden behoren uiteraard tot de vrijmetselarij. Nochtans hoeft men geen vrijmetselaar te zijn om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten, noch om lid van de Vrienden van het Museum van de Vrijmetselarij te worden.


Om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te steunen organiseren de Vrienden van het Museum regelmatig culturele activiteiten, zoals voordrachten en concerten.


Deze activiteiten worden in het museum of in maçonnieke tempels georganiseerd. Dit laat ons publiek toe om maçonnieke lokalen op een andere manier te ontdekken dan bijvoorbeeld gedurende een geleid bezoek.


De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij VZW,

Lakenestraat 75, 1000 Brussel

info@vrienden-bmvm.be

Ondernemingsnummer 562.760.346De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

Onze postadres : 75, Lakenestraat - 1000 Brussel.

Wie zijn wij ?

INGANG VAN HET BELGISCH  MUSEUM VAN DE VRIJMETSELARIJ

73, Lakenestraat, 1000 Brussel.

Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, 73 rue de Lakenestraat

1000 Brussel


Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, 73 rue de Lakenestraat

1000 Brussel


Diaporama
Découvrir les dons des Amis

Voici l’un des airs chantés par Anna lors du dernier concert :

Non si da Follia maggiore, Anna Renouprez/Fabian Jardon, ROSSINI.

CALLAS FOREVER - Florilège solsticial