Lid worden

Statutair is het doel van onze VZW «om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te ondersteunen en bij te dragen tot haar uitstraling en om het in dat verband morele en materiële steun te verlenen». Word Vriend(in) van het museum en help ons om de waarden en de idealen van de vrijmetselarij

in de maatschappij te verspreiden.  


Het lidgeld voor «De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij» is jaarlijks.  Gelieve de gewenste categorie aan te duiden in de tabel hieronder.

Lid categorie

Bedrag

Voordelen

Alleenstaande

Koppel


30 €

40 €


Korting voor conferenties.

Mecenas

(partner gratis)

150 €


  • Vermindering van 50 % - 100% voor speciale activiteiten (concerten, conferenties...).


Sponsor

(partner gratis)


300 €

en meer

Zoals hierboven + recht om de naam van de maatschappij (of van de persoon) vermeld te zien op een speciaal bord aan de ingang van het museum.  

INSCHRIJVINGSFORMULIER


Via dit inschrijvingsformulier, vraag ik officiëel om gewoon lid van “De Vrienden van het Belgisch Museum

van de Vrijmetselarij” te worden.


De jaarlijkse bijdrage kan gestort worden op rekening nr. BE52 3631 4133 5609 van “De Vrienden van het Belgisch Museum

van de Vrijmetselarij”, Lakensetraat, 75, 1000 Brussel.


* Verplicht.