Wie zijn wij ?

     Beste Vriendinnen, Beste Vrienden,


     We hopen dat u en uw dierbaren deze moeilijke tijden zonder al te veel schade kunnen doorstaan.  Moed dus, het zal binnenkort eindigen... en dan zullen de activiteiten van onze vzw worden hervat...

     Allereerst willen we u bedanken voor uw loyaliteit.

     Het doel van onze vzw is om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te steunen door verschillende activiteiten te organiseren: de opbrengsten van deze activiteiten stellen ons in staat om verschillende donaties te verrichten.

     Wij sparen onze inspanningen niet uit voor het organiseren van tentoonstellingen, muziekavonden op hoog niveau, interessante en originele conferenties, bezoeken... dit alles uiteraard op vrijwillige basis!

     De leden van de Raad van Bestuur van de vereniging die de conferenties, concerten en beursbezoeken organiseren zijn allen vrijwilligers.         Om deze activiteiten uit te voeren is het echter soms nodig om zalen te huren, een piano voor de concerten te huren en de artiesten te betalen. Hiervoor vragen we een jaarlijkse bijdrage.

     Het is om deze redenen dat wij u willen herinneren aan het bestaan van lidmaatschapsgelden, bescheiden jaarlijkse betalingen ten behoeve van de Vrienden van het BMVM, die ons in staat stellen om ons gesteld doel na te streven. Het is niet nodig om Vrijmetselaar te zijn om deel te nemen.

Naast het lidmaatschapsgeld is het altijd mogelijk om een donatie te doen!

Opgelet! Het is niet verboden om meer te storten 😊, en/of om een donatie te doen... u zult het begrepen hebben!

Een tip: doe de overdracht direct... stel het niet uit tot morgen, want dan zou u het misschien kunnen vergeten...

   

 In afwachting van ons weerzien, dat hopelijk vlug zal plaatsvinden, accepteer onze beste groeten en wij wensen u de best mogelijke feestdagen onder de huidige omstandigheden.


De Leden van de Raad van Bestuur van de Vrienden van het Museu     De vereniging «Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij» werd in september 2014 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk. Haar doel is het museum te steunen en bij te dragen tot de uitstraling ervan. In het museum zelf zijn alle strekkingen van de Belgische Vrijmetselarij vertegenwoordigd. Het Museum heeft onder meer tot doel de maçonnieke aanpak voor iedereen begrijpelijk te maken.


     Sommige van onze leden behoren uiteraard tot de vrijmetselarij.

Nochtans hoeft men geen vrijmetselaar te zijn om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten, noch om lid van de Vrienden van het Museum van de Vrijmetselarij te worden.


     Om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te steunen organiseren de Vrienden van het Museum regelmatig culturele activiteiten, zoals voordrachten en concerten.


     Deze activiteiten worden in het museum of in maçonnieke tempels georganiseerd. Dit laat ons publiek toe om maçonnieke lokalen op een andere manier te ontdekken dan bijvoorbeeld gedurende een geleid bezoek.

Voici l’un des airs chantés par Anna lors du dernier concert :

Non si da Follia maggiore, Anna Renouprez/Fabian Jardon, ROSSINI.

CALLAS FOREVER - Florilège solsticial

ALLEMAAL WELKOM !

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten, schrijf u dan in op onze mailinglijst !

Dons des Amis du Musée Belge de

la Franc-Maçonnerie


Acquisition d’une pièce par le Musée Belge de la Franc-Maçonnerie.

     Beste Vriendinnen, Beste Vrienden,


     Dankzij de giften van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij in het jaar 2017 (in totaal 10.000,00 €), heeft het Museum een uitzonderlijk museumstuk kunnen aankopen.


     Het gaat om een kopie van een bronzen standbeeld van de beeldhouwer Jacques Marin (1877-1950), getiteld "Vers la Lumière" (Op weg naar het Licht) of "L’Apprenti maçon" (De Leerling metselaar), gedateerd van 1925 (28,7 cm hoogte).


     Jacques Marin, symbolistische beeldhouwer, was lid van de Loge "Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis" in Brussel. Momenteel wordt een gips exemplaar van dit standbeeld, in bewaring gegeven door voornoemde Loge aan het Museum, geëxposeerd onder de glazen koepel. Dit stuk werd door een antiquair-expert in Luik verkocht voor een bedrag van 5.000,00 €.


     U vindt er hieronder enkele foto's van.


     Dit bronzen stuk bevindt zich momenteel in de reserves van het Museum om te worden geïnventariseerd en om de beste oplossing te zoeken teneinde het te beschermen en zo goed mogelijk te laten uitkomen in onze permanente tentoonstelling.


     Wij danken u voor uw deelname aan onze inspanningen voor bescherming van ons maçonniek patrimonium.


     Beste Vriendinnen, Beste Vrienden, met onze zeer warme vriendschap.

INGANG VAN HET BELGISCH MUSEUM VAN DE VRIJMETSELARIJ

73, Lakenestraat, 1000 Brussel.

Een video met enkele stukken uit het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij