Wie zijn wij ?

     De vereniging «Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij» werd in september 2014 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk. Haar doel is het museum te steunen en bij te dragen tot de uitstraling ervan. In het museum zelf zijn alle strekkingen van de Belgische Vrijmetselarij vertegenwoordigd. Het Museum heeft onder meer tot doel de maçonnieke aanpak voor iedereen begrijpelijk te maken.


     Sommige van onze leden behoren uiteraard tot de vrijmetselarij.

Nochtans hoeft men geen vrijmetselaar te zijn om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten, noch om lid van de Vrienden van het Museum van de Vrijmetselarij te worden.


     Om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te steunen organiseren de Vrienden van het Museum regelmatig culturele activiteiten, zoals voordrachten en concerten.


     Deze activiteiten worden in het museum of in maçonnieke tempels georganiseerd. Dit laat ons publiek toe om maçonnieke lokalen op een andere manier te ontdekken dan bijvoorbeeld gedurende een geleid bezoek.

Hierbij een van de aria’s die Anna zong tijdens het laatste concert :

Non si da Follia maggiore, Anna Renouprez/Fabian Jardon, ROSSINI.

CALLAS FOREVER - Solsticiale bloemlezing

ALLEMAAL WELKOM !

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten, schrijf u dan in op onze mailinglijst !

Schenkingen van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij


Aankoop van een kunstwerk door het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij.

     Beste Vriendinnen, Beste Vrienden,


     Dankzij de giften van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij in het jaar 2017 (in totaal 10.000,00 €), heeft het Museum een uitzonderlijk museumstuk kunnen aankopen.


     Het gaat om een kopie van een bronzen standbeeld van de beeldhouwer Jacques Marin (1877-1950), getiteld "Vers la Lumière" (Op weg naar het Licht) of "L’Apprenti maçon" (De Leerling metselaar), gedateerd van 1925 (28,7 cm hoogte).


     Jacques Marin, symbolistische beeldhouwer, was lid van de Loge "Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis" in Brussel. Momenteel wordt een gips exemplaar van dit standbeeld, in bewaring gegeven door voornoemde Loge aan het Museum, geëxposeerd onder de glazen koepel. Dit stuk werd door een antiquair-expert in Luik verkocht voor een bedrag van 5.000,00 €.


     U vindt er hieronder enkele foto's van.


     Dit bronzen stuk bevindt zich momenteel in de reserves van het Museum om te worden geïnventariseerd en om de beste oplossing te zoeken teneinde het te beschermen en zo goed mogelijk te laten uitkomen in onze permanente tentoonstelling.


     Wij danken u voor uw deelname aan onze inspanningen voor bescherming van ons maçonniek patrimonium.


     Beste Vriendinnen, Beste Vrienden, met onze zeer warme vriendschap.

INGANG VAN HET BELGISCH MUSEUM VAN DE VRIJMETSELARIJ

Lakensetraat 73, 1000 Brussel.

Een video met enkele kunstwerken uit het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij