Ons nieuws

De Vrienden van het Museum informeren u graag over de tijdelijke tentoonstelling "Jean Delville & co" van het Museum die tot 16 januari 2022 zal plaatsvinden.

Lees het vervolg...

     Beste vrienden allemaal, leden en sympathisanten van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, 


     Verheugd en enthousiast zullen we na de zomermaanden de culturele activiteiten van de Vrienden in onze fysieke aanwezigheid kunnen heropstarten.  Het programma is nu reeds goed gevuld. 


     - Op zaterdag 23 oktober, in de Grote Tempel van de Peterseliestraat te Brussel: op onze openingsvoordracht komen twee bekende persoonlijkheden aan het woord, afkomstig uit twee volstrekt verschillende, zelfs tegengestelde, maar in sommige opzichten toch ook zeer nabije werelden: de professoren Gabriel Ringlet (UCL) en Baudouin Decharneux (ULB) zullen het hebben over L’Église et la Franc-Maçonnerie (De Kerk en de Vrijmetselarij, voordracht in het frans).


     - Op woensdag 24 november, in de Gothische zaal van het Stadhuis van Brussel, zal professor André Possot een voordracht houden over L’Orchestre  Rouge (Het Rood Orkest, voordraag in het frans).


     - En op zaterdag 18 december, op een nog een nader te bepalen locatie, genieten we van een concert ons gebracht door Olsi Leka, cello en Samia Bousbaïne, harpiste, beiden musici verbonden aan het Nationaal Orkest van België. 


Tot zover het programma voor 2021.  Andere projecten zijn reeds in voorbereiding voor 2022.  Indien u ons graag een of ander onderwerp van uw keuze zou willen voorstellen, dan horen wij dat graag.  Aarzel dus niet contact met ons op te nemen. 

U weet vast wel dat naast de organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten ons hoofddoel erin bestaat het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te ondersteunen; zoals alle culturele instellingen heeft dit museum immers zwaar geleden omwille van de sanitaire maatregelen. 


Het zijn de leden van de raad van bestuur die deze activiteiten op vrijwillige basis organiseren en net dit gegeven laat onze vzw toe de opbrengsten ervan in hun geheel te besteden aan het Museum. 


Als leden van de Vrienden van het Museum, bent u allen mecenassen.  Dankzij uw inschrijvingen op onze activiteiten en dankzij uw ledenbijdragen hebben wij steeds op u mogen rekenen; dit maakt het ons mogelijk regelmatig schenkingen te doen aan het Museum.  Wij danken u daarvoor. 


Wij wensen u een goed verlof en een leuke zomer zonder al te veel beperkingen toe.  Wij hopen u allen na het zomerreces vol energie weer te zien. 


De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij.

06 juli 2021